pic
pic
ورود دود کبریت به حلق روزه دار
در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ & ساعت ۰۹:۲۹

احتراما من در ماه رمضان در حالي که روزه بودم کبريتي روشن کردم که دود آن به طور کامل وارد حلق من شد. مي‌‌خواستم بدانم آيا روزه ام باطل شده و اگر شده وظیفه‌‌ام چیست؟

اگر ناخودآگاه و بدون اختیار دود کبریت کاملا وارد حلق شده است، روزه باطل نمی‌‌شود، روزه شما صحیح است.

۵,۱۹۱ بازدید