pic
pic
محاسبه مهريه متعارف
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۲۰:۵۳

در حال حاضر بیشتر تمرکز موضوعیت معضل مهریه، بر اساس کاهش تعداد آقایانی است که در زندان هستند.
ولی به نظر بنده موضوع خیلی فراتر از این حرفهاست و ادامه این رویه و قانون فعلی و عدم ارائه راهکار اساسی، عواقب بسیار سنگینی را در جامعه در پی خواهد داشت.
همانطور که مستحضرید مطالبه مهریه توسط اولیای زوجه هم پس از مرگ ایشان قابل دریافت می‌‌باشد. پس از مرگ شوهر نيز اولین موضوعی که‌ مورد مطالبه قرار گیرد مهریه زوجه بوده و همچنین یک هشتم ارث که با این افزایش قیمت سکه، عملا ارثیه‌‌ای به فرزندان نخواهد رسید و منجر به این خواهد شد که اکثر آقایان قبل از فوت خود، اموال خود را به نام ورثه نمایند و ممکن است حق و حقوق افراد زیادی پایمال گردد.
این موضوع به این دلیل در جامعه فراگیر نشده چون پدران و مادران ما سابقا جهت مهریه پول نقد را بعنوان مهریه انتخاب می‌‌کردند و با فرض محاسبه نرخ تورم، افزایش قیمت فاحشی را نداشته است. ولی در زمان فعلی که مهریه بر اساس سکه و قیمت روز می‌‌باشد، بحرانهایی را در آینده بوجود خواهد آورد.
با توجه به نظر برخی از مراجع معظم که فرموده‌‌اند مهریه به نرخ متعارف محاسبه گردد نه قیمت روز، در جهت روشن شدن مطلب فوق خواستم که موضوع رو با مثالی خدمت شما توضیح دهم:
پرداخت مهریه زوجه‌‌ای که به عنوان مثال در ۱۲ سال قبل ۲۰۰ سکه بوده با قیمت سکه هشتاد هزار تومانی، معادل حدود ۱۶ میلیون تومان می‌‌‌باشد، در حالی که با نرخ فعلی هر سکه حدود پنج ميليون تومان، همان مهریه به ۱ میلیارد تومان رسیده است.
۱۲ سال پیش حقوق کارگر حدود 200 هزار تومان بوده که الان به حدود يک ميليون يکصد هزار تومان رسیده، یعنی ۵/۵ برابر رشد داشته، ولی سکه از 80 هزار تومان به حدود 5 ميليون تومان، یعنی ۶۳ برابر افزایش یافته است.
نرخ افزایش قیمت سکه به هیچ عنوان با حقوق و درآمد افراد جامعه همخوانی ندارد و اگر این موضوع توسط قانونگذار بررسی و راهکار صحیحی اتخاذ نگردد، بزودی اکثر جامعه را درگیر این موضوع خواهد نمود.

ادامه مطلب

۸۹۳ بازدید