pic
pic
زمان قربانی
در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۰ و ساعت ۱۱:۲۲

اگر قربانی در روز عید انجام نگیرد تکلیف چیست؟ آیا در شب می‌توان قربانی کرد؟ (در شب یازدهم ذیحجه)

ادامه مطلب

۸۲۴ بازدید