pic
pic
سعی در طبقات فوقانی يا تحتانی
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۲۱:۴۲

سعی در طبقات فوقانی چه حکمی دارد؟ در طبقه‌ی زیرزمین چطور؟

ادامه مطلب

۶۵۹ بازدید