pic
pic
سجده بر روی مهرهای رکعت شمار
در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ و ساعت ۲۱:۱۴

آيا سجده کردن بر روي مهرهايی كه ركعت شمار هستند اشكال دارد؟

ادامه مطلب

۱,۳۲۸ بازدید