pic
pic
زمان قربانی
در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ & ساعت ۱۷:۳۹

اگر قربانی در روز عید انجام نگیرد تکلیف چیست؟ آیا در شب می‌توان قربانی کرد؟ (در شب یازدهم ذیحجه)


قربانی در شب یازدهم نیز کفایت می‌کند.

۸۶۹ بازدید