مراسم

۶ تصویر

مراسم عمامه گذاری طلاب پاکستان و حضرت استاد معظم

  • در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰
  • ساعت ۱۶:۳۱

۴۰۲ بازدید