pic
pic
لزوم غسل مغرب و عشای شب قبل برای صحت روزه مستحاضه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۲۷

آيا صحت روزه مستحاضه اين است که غسل مغرب و عشاي شب قبل را انجام داده باشد يا خير؟

بنابر احتياط واجب بايد انجام دهد .

۶۰۷ بازدید

لزوم غسل مستحاضه قبل از اذان صبح در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۲۷

آيا جايز است مستحاضه غسل خود را بعد از اذان صبح انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟

قبل از اذان بايد غسل كند.

۵۳۰ بازدید

استفاده از پنبه و پارچه برای مستحاضه در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۲۷

مستحاضه بجز غسل جهت صحت روزه خود آيا واجب است براي صبح وظهر و مغرب پنبه و پارچه را عوض يا تطهير نمايد يا خير ؟

براي روزه لازم نيست

۵۸۶ بازدید

لزوم غسل قبل از اذان برای مستحاضه در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۲۷

آيا جايز است مستحاضه غسل خود را قبل از اذان انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟

بلي لازم است

۵۴۶ بازدید