pic
pic
اقامت همسر در وطن شوهر در ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۲۷

من زني هستم که مدت يکسال است با مردي که در شهر ديگري زندگي مي کرده ازدواج کرده ام و با همسرم در وطن همسرم زندگي مي کنم و در حال حاضر قصد برگشتن به وطن خود را ندارم حکم نماز و روزه ام چيست؟

اگر در اين شهر قصد وطن جديد كرديد و مي خواهيد بمانيد نمازتان تمام و روزه ها را بايد بگيريد. ضمنا توجه داشته باشيد در اين جهت زن تابع شوهرش نيست.

۴۸۶ بازدید