pic
pic
وضعیت همسر در محل اقامت شوهر در ماه رمضان
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۰

اينجانب با توجه به شغلي که دارم به شهر ديگر منتقل شدم . با توجه به فتواي حضرت عالي نماز و روزه را کامل انجام مي دهم. وضعيت همسرم چگونه خواهد بود؟

اگر به قصد ماندن دائم در آنجا رفته باشيد و آنجا را وطن خود قرار داده باشيد نماز و روزه شما تمام است، و اگر همسر شما نيز قصد ماندن هميشگى در اين شهر را داشته باشد نماز و روزه او تمام است.

۵۶۴ بازدید

اقامت همسر در وطن شوهر در ماه رمضان
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۰

من زني هستم که مدت يکسال است با مردي که در شهر ديگري زندگي مي کرده ازدواج کرده ام و با همسرم در وطن همسرم زندگي مي کنم و در حال حاضر قصد برگشتن به وطن خود را ندارم حکم نماز و روزه ام چيست؟

اگر در اين شهر قصد وطن جديد كرديد و مي خواهيد بمانيد نمازتان تمام و روزه ها را بايد بگيريد. ضمنا توجه داشته باشيد در اين جهت زن تابع شوهرش نيست.

۴۸۵ بازدید