pic
pic
ملاک حد ترخص در شهرهای بزرگ
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۱۵

حد ترخص شهرهاي بزرگ مثل كرج چگونه است؟ اكنون با ساخت و سازهايي كه شده است و گسترش شهر آيا حد ترخص قبلي پابرجاست يا خير؟

حد ترخص هر شهري يعني ديوارهاي شهر ديده نشود و اذان شهر شنيده نشود و حد ترخص هر زمان همان زمان خودش است بنابراين حد ترخص قبل را نمي توان الان معيار قرار داد بلكه حد ترخص زمان خودش مورد توجه است.

۵۳۱ بازدید