pic
pic
لزوم غسل مغرب و عشای شب قبل برای صحت روزه مستحاضه
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۰۴

آيا صحت روزه مستحاضه اين است که غسل مغرب و عشاي شب قبل را انجام داده باشد يا خير؟

ادامه مطلب

۱,۰۲۸ بازدید

لزوم غسل مستحاضه قبل از اذان صبح در ماه رمضان
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۰۴

آيا جايز است مستحاضه غسل خود را بعد از اذان صبح انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟

ادامه مطلب

۹۶۶ بازدید

روزه زن مستحاضه
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۰۴

لطفا حكم شرعي روزه درباره زني كه استحاضه است چيست ؟

ادامه مطلب

۱,۱۰۴ بازدید

استفاده از پنبه و پارچه برای مستحاضه در ماه رمضان
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۰۴

مستحاضه بجز غسل جهت صحت روزه خود آيا واجب است براي صبح وظهر و مغرب پنبه و پارچه را عوض يا تطهير نمايد يا خير ؟

ادامه مطلب

۱,۰۳۳ بازدید

لزوم غسل قبل از اذان برای مستحاضه در ماه رمضان
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ و ساعت ۲۰:۰۴

آيا جايز است مستحاضه غسل خود را قبل از اذان انجام دهد و همان روز را روزه بگيرد؟

ادامه مطلب

۹۵۰ بازدید