pic
pic
شنا با کلاه غواصی در حالت روزه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۳

آيا به سر گذاشتن كلاه غواصي در هنگام شنا كه تمام سر را مي پوشاند مي‌تواند باعث جلوگيري از باطل شدن روزه شود؟

ادامه مطلب

۷۵۰ بازدید

رفتن در استخر در حالت روزه
در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۱:۰۳

آيا رفتن به استخر در هر صورتي روزه را باطل مکند؟

ادامه مطلب

۸۳۷ بازدید