pic
pic
دوش گرفتن برای روزه دار
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۱۱

ايا وقتي انسان زير دوش حمام مي‌كند و روزه هم باشد آيا روزه را باطل مي شود؟

زير دوش رفتن روزه را باطل نمي کند.

۱,۳۳۰ بازدید