pic
pic
خود ارضایی در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۴

اگر کسي نداند که استمنا حرام است و نيز نداند که يکي از مبطلات روزه است و در ماه رمضان استمناء کند ، تکليف او چيست؟

در صورتى كه جاهل مقصر نبوده باشد فقط قضاى آنروز به عهده اوست و كفاره ندارد . جاهل مقصر يعني کسي که دنبال ياد گرفتن مساله نرفته و کوتاهي کرده است که در اين صورت کفاره نيز واجب مي شود.

۶۱۲ بازدید

خود ارضایی در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۴

استمنا در ماه مبارك رمضان چه حكمي دارد ؟

استمناء هميشه حرام است و در ماه رمضان مبطل روزه است و چون افطار به حرام است روزه اش باطل مي شود و علاوه بر قضاي آن روز بنابر احتياط واجب كفاره جمع نيز بر او واجب مي شود.

۴۱۴ بازدید