pic
pic
دست زدن به نامحرم برای روزه دار
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۳:۵۹

آيا دست زدن به شخص نامحرم باعث باطل شدن روزه مي شود؟

باعث بطلان روزه نمى‏شود، ولى گناه دارد و شخص روزه دار بايد با تمام اعضا و جوارح روزه باشد، و ماه رمضان ‏بهترين ايّام براى تمرين پرهيز از گناه و نزديك شدن به خداوند است.

۳۴۲ بازدید