pic
pic
خروج منی بر اثر نگاه به تصاویر مبتذل در حالت روزه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۰۱

اگر روزه داري به قصد لذت به تصاوير مبتذل نگاه نمايد و مني از او خارج شود چه حكمي دارد؟

نگاه کردن با قصد لذت به تصاوير مبتذل جايز نيست و در صورتى كه مني خارج شود روزه اش باطل است واگراطمينان داشته باشد كه در صورت نگاه كردن با لذت به اين تصاوير منى از او خارج مى‏شود علاوه بر قضا كفاره هم بر او واجب است.

۴۸۳ بازدید