pic
pic
فرو بردن آب دهان در حالت روزه
در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹ و ساعت ۱۰:۵۷

اگر آب دهان وارد حلق شود و دو باره به دهان باز گردد آيا خوردنش مبطل روزه است؟

ادامه مطلب

۶۴۳ بازدید