pic
pic
حکم مسواک زدن روزه دار
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۱۵

آيا مسواک زدن در هنگام روزه اشکال دارد؟

اشكالي ندارد، لكن نبايد چيزي از اجزاء خمير دندان و يا آب وارد حلق شود و گرنه موجب بطلان روزه مي‌‌شود.

۵۱۵ بازدید