pic
pic
ملاک نان خور محسوب شدن برای زکات فطریه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۴۱

در بحث زکات فطره نانخور به چه کسي گفته مي شود آيا به فرض اينکه هنگام غروب عيد فطر مهماني به خانه دعوت شود يا خودش به منزل بيايد زکات فطره او بر عهده صاحب‌خانه است يا خير.

مجرد مهماني و دادن افطار در شب عيد، عائله حساب نمي شود بلي چنانچه آن شب را در آنجا بماند عائله او حساب مي شود و فطره بعهده صاحب خانه است.

۷۵۳ بازدید