pic
pic
فطریه مهمان در شب عید فطر برای صاحب خانه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۵۲

در صورتي كه فردي در شب عيد فطر ميهمان كسي شود و ميزبان، ميهمان را افطاري دهد ولي در ايام سال، ميهمان نانخور ميزبان نباشد، آيا ميزبان ميتواند فطريه او را پرداخت كند؟ اگر ميزبان فطريه ميهمان را پرداخت كند آيا فطريه از گردن ميهمان ساقط است؟

در فرض سؤال كه فقط در شب عيد فطر ميهمان است فطريه برعهده صاحبخانه نيست

۶۵۸ بازدید

ملاک نان خور محسوب شدن برای زکات فطریه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۵۲

در بحث زکات فطره نانخور به چه کسي گفته مي شود آيا به فرض اينکه هنگام غروب عيد فطر مهماني به خانه دعوت شود يا خودش به منزل بيايد زکات فطره او بر عهده صاحب‌خانه است يا خير.

مجرد مهماني و دادن افطار در شب عيد، عائله حساب نمي شود بلي چنانچه آن شب را در آنجا بماند عائله او حساب مي شود و فطره بعهده صاحب خانه است.

۷۵۳ بازدید