pic
pic
پرداخت فطریه برای جنین
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۱:۲۴

آيا براي جنيني كه در شكم مادر است بايد در روز عيد فطر فطريه پرداخت كرد؟

مستحب است بپردازند.

۵۸۷ بازدید