pic
pic
مصرف فطریه برای آبادی مدرسه
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۰۷

آيا مصرف فطريه براي امور آبادي مدرسه‌‌ها بطور مستقيم توسط مدير مدارس جايز است يا اشكالي دارد؟


مانعي ندارد، هرچند بهتر است فطره را به فقراء بدهيد

۶۶۴ بازدید