pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۶:۰۸

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۳۰ بازدید