pic
pic
استفاده از رُژ لب براي روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۵۰

استفاده از رُژ لب براي روزه دار اشكال دارد؟

اگر چيزي فرو نرود اشكال ندارد.

۳۹۸ بازدید