pic
pic
خوردن و آشامیدن بعد از بطلان روزه
در تاریخ ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۳۳

ايا كسي كه روزه خود را باطل کرده بايد روزه اش رابخورد؟

کسي که روزه خود را باطل كرده، حق خوردن روزه تا اذان مغرب را ندارد. 

۴۸۶ بازدید