pic
pic
سن بلوغ براي واجب شدن نماز و روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۱:۲۲

آيا سن روزه گرفتن دختران 9 سالگي است يا سني كه انها براي اولين بار حيض مي شوند؟

دختران با تمام شدن 9 سال قمري مكلف مي شوند و در صورتي كه قدرت بدني داشته باشند بايد روزه هم بگيرند اگر چه حيض هم نبينند . 

۹۳۲ بازدید