pic
pic
احتیاط در وقت شروع و پایان روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۱۴

ايا احتياط كردن در خوردن و آشاميدن در ماه مبارک مضان مقداري قبل از اذان صبح راديو واجب است؟

مقدار واجب روزه از اذان صبح تا اذان مغرب است لكن براي اينكه يقين كنيد اين مقدار را روزه داشته ايد بهتر است كمي قبل از اذان دست بكشيد و بعد از اذان مغرب كمي صبر كنيد. 


۵۹۹ بازدید