pic
pic
دو نیت برای یک روزه
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۳۵

آيا مي توان همزمان در يک روز، هم به نيت روزه قضا و هم به نيت روزه مستحبي روزه بگريم؟

خير، کسي که روزه قضا دارد نمي تواند روزه مستحبي بگيرد. البته اگر در ايامي که گرفتن روزه مستحب است، شخص به نيت روزه قضا ، روزه گرفت ان شاء الله ثواب روزه مستحبي را نيز خواهد برد. 


۵۸۶ بازدید

شک در آخر شعبان یا اول رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۳۵

اگر کسي شک داشته باشد که آخر شعبان است يا اول رمضان به چه نيتي روزه بگيرد ؟

روزى را كه انسان نمى داند آخر شعبان است يا اوّل رمضان، اگر به نيّت اول رمضان روزه بگيرد حرام مى باشد، بلکه بايد به نيت آخر شعبان روزه بگيرد و اگر بعدا معلوم شود که اول رمضان بوده است ، به جايي روزه اول رم

ضان حساب مي شود. 

۴۷۵ بازدید

نيت روزه ماه رمضان
در تاریخ ۰۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۰۰:۳۵

آيا براي روزه ماه رمضان بهتر است هر روز نيت روزه داشته باشيم يا در اول ماه يکباره نيت کنيم ؟

بايد هر روز نيت داشته باشيد . البته بهتر است اول ماه نيز نيت روزه همه ماه را داشته باشيد. 

۳۸۳ بازدید

کلید واژه ها: نیت روزه