pic
pic
اختلال در نسل در صورت اهداء تخمک
در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۹ و ساعت ۰۸:۴۲

در صورت جایز بودن اهدای جنین یا تخمک یا اسپرم و ناشناس ماندن صاحب آن نطفه، ممکن است در سالهای آینده ازدواج محارم پیش آید. آیا این موجت اختلال در نسل نمی‌شود؟ (گفتنی است که مراکز درمانی صاحبان نطفه و گیرندگان را می‌شناسند و از آنان پرونده کامل دارند. منظور این است که آیا قانونگذار لازم است تکلیف کند که مراکز درمانی صاحبان نطفه را به فرزند بشناسانند یا خیر؟)

ادامه مطلب

۴۲۳ بازدید