pic
pic
وظيفه تارک طواف نساء و نماز آن
در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ & ساعت ۱۴:۱۰

پس از اعمال حج تمتع رجائا عمره‌ی مفرده انجام دادم، ولی طواف نساء و نماز آن را انجام ندادم. تکلیف بنده چیست؟


چنانچه خودشان می‌توانند، انجام دهند و در صورت عدم امکان، نائب بگیرند و در هر صورت تا قبل از انجام، لازم است از ارتباط با همسر خود خودداری نمایند.

۲۵۲ بازدید