pic
pic
رمي نائب و همراهان معذورين در شب
در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۰۸:۳۳

فقهای بزرگوار اجازه فرموده‌اند که بانوان در شب عید قربان پس از وقوف اضطراری، از مشعرالحرام به منی عزیمت نمایند و شبانه رمی جمره عقبه را انجام دهند.
حال سؤال این است که اگر خانمی از جانب همسرش در رمی نایب باشد آیا بنظر حضرتعالی می‌تواند همان شبانه نیابتش را انجام دهد یا باید در روز بدین کار مبادرت ورزد؟

سؤال دیگر درباره‌ی آقایانی است که همراه بانوان و برای مراقبت از آنها به منی می‌روند آیا این آقایان نیز می‌توانند شبانه رمی خود را انجام دهند؟
همچنین اگر آقایی نایب در رمی از طرف خانمی باشد آیا به رمی شبانه مجاز است یا باید در روز نیابت خود را بجا آورد؟


نایب لازم است رمی را در روز انجام دهد. البته اگر خود حاجی بتواند در شب رمی کند، این امر مقدم بر رمی نایب در روز است.
همراهان باید در روز رمی کنند، مگر اینکه به جهت همراهی، معذور از رمی در روز باشند.
والله العالم.
... ادامه مطلب

۳۳۸ بازدید

رمی جمرات در شب
در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ & ساعت ۰۸:۳۳

آیا انجام رمی جمرات در شب جایز می‌‌باشد؟


رمی جمرات لازم است در روز انجام گیرد مگر آنکه عذری در کار باشد. (از طلوع شمس تا غروب آن)
... ادامه مطلب

۲۹۲ بازدید