pic
pic
استفاده از ماسک برای بانوان محرم
در تاریخ ۰۴ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۲:۰۲

استفاده از ماسک برای بانوان محرم چه حکمی دارد؟ (با توجه به اينکه بخشی از صورت پوشیده می‌‌شود)


چنانچه موجب پوشاندن صورت ولو برخی از آن باشد جایز نیست.

۹۹ بازدید