pic
pic
صرف زکات فطره برای ساخت خانه نیازمندان
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۱

آیا زکات فطره که از یک محلی جمع شده، را میتوان برای ساخت خانه یک نیازمند پرداخت کرد؟ یا باید حتما پولش را به او بدهیم؟


دادن زکات فطره یک محل با رضایت صاحبان زکات فطره، برای ساختن خانه برای فرد نیازمند اشکال ندارد، و اگر آن فرد به پولش نیاز بیشتر دارد پولش را به آن فرد بدهید و اگر ساختن خانه برایش ضرورت دارد و مهمتر است، برای ساختن خانه اش بدهید، هرکدام که اهمیت و ضرورت بیشتری دارد انجام دهید قبول است إن شاء الله.

۱,۳۵۷ بازدید

زکات فطره همسر در دوران عقد
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۱

اگر کسي با نامزدش عقد کرده باشد ولي هنوز ازدواج نکرده باشد، اگر شب عيد فطر با همسرش از پول خود غذا تهيه کرده و با هم افطار کنند، زکات فطره همسر عقد شده به عهده‌ي کيست؟


در فرض سؤال همسر ايشان نان خور پدر و مادر خودش حساب مي‌‌شود و به مجرّد خوردن يك افطاري در پيش همسر، نان خور ايشان محسوب نمي‌‌شود. بنابراين فطره ايشان بر پدرشان واجب است.

۱,۳۳۲ بازدید

محاسبه مقدار زکات فطره در کشور دیگر
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۱

ما در استراليا زندگي ميكنيم. چقدر بايد براي زكات فطره بپردازيم؟


سه كيلو گندم يا خرما يا برنج يا پول اينها به هر قيمتي كه در استراليا باشد محاسبه كنيد.

۱,۷۷۰ بازدید

کنار گذاشتن زکات فطریه و پرداخت آن در زمان بعد
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۱

آيا ميتوان مبلغ فطريّه را که امسال کنار گذاشته ام تا زماني که به ايران مسافرت نمايم، نگهداشته و در ايران پرداخت نمايم؟

بله، در صورتي كه دسترسي به فقير نداريد مي‌‌توانيد نگهداريد و به ايران بياوريد.

۱,۱۳۰ بازدید

عدم توانایی پرداخت فطره در روز عید
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۳۱

اگر کسي روز عيد چيزي نداشته باشد آيا واجب است که بعدا بدهد؟


هر شخصي كه خرجي سال خود را دارد و فقير نيست واجب است فطره بدهد و در فرض سؤال كه روز عيد چيزي ندارد واجب نيست فطره بدهد و بعد هم لازم نيست بدهد.

۶۴۷ بازدید