pic
pic
معامله با پولهاي هيئت به نفع هيئت
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸ & ساعت ۰۴:۱۵

اگر پولي براي هيئت جمع آوري شود، آيا مي‌‌توان با آن خريد و فروش مثلا پارچه نمود و از سود آن براي هزينه‌‌‌هاي هيئت خرج نمود. اگر مثلا پارچه خريداري شده يکسال بعد با قيمت روز به فروش رفت، آيا مي‌‌توان سود آن را براي هيئت خرج نمود؟
آيا مي‌‌توان پول جمع آوري شده را در بانک حساب باز کرد و از سود آن براي امورات هيئت خرج نمود؟

در هر دو صورت، پول جمع شده بايد در همان موردي که افراد داده‌‌اند خرج شود و تجارت با آن حتي به نفع همان موضوع نيز صحيح نيست، مگر آنکه کسي که پول را داده به اين نحو راضي باشد.

۵۱۲ بازدید