pic
pic
وضو گرفتن در يک مسجد و نماز خواندن در مسجد ديگر
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ و ساعت ۰۹:۴۸

آيا انسان مي‌‌تواند در يک مسجد وضو بگيرد و در مسجد ديگر نماز بخواند؟

ادامه مطلب

۱,۰۲۲ بازدید