pic
pic
کارت ساعت اداري را به جاي همديگر زدن
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ و ساعت ۰۹:۵۱

در اداره‌‌اي کار مي‌‌کنم که به بهانه‌‌هاي واهي هر ماه دهها ساعت از اضافه کار ما را حذف و بابت کاري که کرده‌‌ايم و در اداره حضور داشته‌‌ايم پولي پرداخت نمي‌‌کنند.
از آنجا که چون با صحبت و مذاکره مشکلي حل نشده، با دوستان به اين نتيجه رسيديم که کارت همديگر را بزنيم تا آن مدت ساعت جبران شود و به حقمان برسيم. آيا اين امر که احقاق حقمان است اشکال شرعي دارد؟

ادامه مطلب

۱,۰۶۵ بازدید