pic
pic
مصرف وام در غير مورد مشروط بانک
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۰

بنده وامي به مبلغ ده ميليارد ريال براي کارخانه توليدي ميخواهم بگيرم. استدعا مي‌‌شود بنا بر فرضيه‌‌هاي مذکور پاسخ فرماييد:
۱- کارخانه اگر با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان فعلا راه‌‌اندازي شود و مابقي مبلغ وام را در جهت ديگري مثل ساخت و ساز خانه يا هر سرمايه‌‌گذاري ديگر استفاده شود، حرام است يا خير؟
۲- اگر کارخانه با مبلغ ۵۰۰ ميليون تومان ايجاد شود و مابقي پول وام را با نيت و قصد قرض از کارخانه در جهت ديگر سرمايه‌‌گذاري کنم و پس از چند مدت مثلا ۶ ماه يا يکسال، دو سال بعد اصل ما بقي وام را که با نيت قرض از کارخانه برداشته بودم، به کارخانه برگردانم، اولا اينکار صحيح است يا خير؟ بر فرض صحيح بودن سود حاصله از مبلغ قرض مابقي وام حلال است يا خير؟
۳- اگر کل مبلغ وام را پس از دريافت وام و با شرط رضايت گرفتن از بانک وام دهنده در جهت ديگري بجز موضوع وام بکار ببندم، چه حکمي دارد؟
۴- در صورت جايز نبودن تمامي موارد فوق، استدعا دارد يک راه حل شرعي بيان فرماييد که اينجانب دچار حرام نشوم.


اگر بانک پول را به عنوان قرض بدهد، مشروط به اينکه در مورد خاصي مثل کارخانه بکار رود، چنانچه در غير اين مورد شرط، عمل کنيد و معاملاتي را انجام دهيد، اگر چه کار حرام انجام داده و تخلف از شرط نموده‌‌ايد، اما معاملات صحيح است و بانک مي‌‌تواند از خيار تخلف شرط استفاده نمايد.

اما اگر پول را به عنوان مضاربه دهد، صرف آن در غير موردي که بانک گفته است جايز نيست و هرچه که از آن سود حاصل شود، تماما براي بانک مي‌‌باشد.

۶۴۸ بازدید

مصرف وام در غیر مورد توافق بانک
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۰

چنانچه فردي با هدف اخذ وام به بانک مراجعه و تحت عنوان يکي از عقود اسلامي تسهيلات دريافت نمايد و آن را صرف پرداخت بدهي خود نمايد،

1. درصورتي که بانک تا آخر از نيت و عملکرد گيرنده تسهيلات اطلاع نيابد، آيا مي توان گفت سود دريافتي بانک شرعا صحيح بوده اما براي فرد با توجه به اينکه از همان اول قصد قرض ربوي را داشته است، حکم ربا را دارد؟

2. اگر بانک متوجه شود که فرد از اول قصد صوري داشته است، آيا بانک بايد فرد را ملزم به پرداخت اصل پول و احيانا خسارات ناشي از تصرف غير مجاز فرد نمايد و يا مي تواند سود مندرج در قرارداد را اخذ کند؟

3. در صورتي که بانک از تخلف گيرنده تسهيلات مطلع شد ولي همان سود مندرج را درخواست نمود، حکم ربا ندارد؟


1. مصرف وام در غیر از موردی که برای آن وام گرفته شده شرعا جایز نیست و سودی که بابت وام می‌دهد ربا حساب می‌شود و اگر بانک نمی‌‌داند که گیرنده وام طبق قانون شرعی وام، عمل کرده یانه، گرفتن سود برای بانک اشکال ندارد، اما دادن سود برای وام گیرنده حرام است یعنی سودی که می‌دهد ربا است و ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام می‌‌باشد.

2. اگر بانک  از اول بداند، که  وام گیرنده به آن عمل نمی‌‌کند دادن وام با گرفتن سود جایز نیست و هم چنین اگربعد از دادن وام متوجه شود که وام گیرنده به قانون شرعی وام عمل نمی کند، می تواند وام گیرنده را ملزم به باز پس دادن وام نماید.

3. اگر بانک بداند که وام گیرنده طبق قانون شرعی عمل نکرده و سود وام را بگیرد ربا است.
البته در تمام این موارد اگر شخص عمل دیگری غیر از آنچه که بانک شرط کرده انجام دهد و بانک را در آن فضولتا شریک کند و سپس بانک قبول کند، دراین صورت سودی را که به بانک می دهد اشکالی ندارد.

۲,۳۷۸ بازدید

صرف وام خرید منزل در کارهای دیگر
در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ & ساعت ۱۳:۲۰

آيا گرفتن وام خريد لوازم منزل از بانك و صرف كردن آن در خريد زمين و خانه جايز است؟ با توجه به اينكه بنده تازه ازدواج كرده‌ام و زمين يا خانه‌اي ندارم و پس انداز اينجانب نيز براي خريد زمين يا خانه، كافي نيست.

تخلف از مقرّرات جایز نیست و لذا باید وام به همان چیزی به مصرف برسد که برای آن دریافت می‌شود.

۹۲۵ بازدید