pic
pic
وضوی بانوان در معرض نامحرم
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۰۳

آیا وضوی بانوان در معرض نامحرم، موجب بطلان آن می‌شود؟


خیر موجب بطلان نیست اگر چه مرتکب حرام شده باشند.

۷۲ بازدید

مقدار مجاز پوشيده نبودن پاي زن
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۰۳

برهنه بودن پاي زن در ديد عموم آيا جايز است؟ تا چه اندازه مجاز است؟

خير، خانم‌‌ها بايد حتي رو و کف پا را از نامحرم بپوشانند، لکن براي نماز در صورتي که نامحرمي نبيند، پوشاندن پا تا مچ لازم نيست.

۳۹۲ بازدید

مقدار مجاز نگاه به بدن مرد نامحرم
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۰۳

زن بدون قصد لذت به چه مقدار از بدن مرد نامحرم مي‌‌تواند نگاه کند؟

با قصد لذت مطلقا جايز نيست و بدون قصد لذت، فقط به صورت و دستها مي‌‌تواند نگاه كند.

۳۹۱ بازدید

اختصاص آيات ارتباط با نامحرم به زنان پيامبر(ص)
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۰۳

آياتي از سوره احزاب كه در رابطه با رابطه با نامحرمان است آيا مختص زنان حضرت است يا در مورد سايرين هم كاربرد دارد؟

خير مختص زنان پيامبر نيست، بلکه آنها اولي به مراعات اينگونه امور بوده‌‌اند. مثلاً تبرّج به زينت، برای هر زني حرام است و  نازک‌‌گوئي و خضوع در گفتار و با عشوه صحبت کردن نيز همينطور.

۳۸۹ بازدید

صحبت با خويشان نامحرم
در تاریخ ۰۴ بهمن ۱۳۹۷ & ساعت ۱۳:۰۳

خانواده زن و شوهري مذهبي هستند و زن و شوهر با هم تفاهم و محبت زيادی دارند. مرد از همسرش مي‌‌خواهدكه با نامحرم صحبت نكند، سلام و احوالپرسي نكند، اما جواب سلام آنها را بدهد، از جمله پسرعموهايش. خانم مي‌‌گويد اگر شرع اين را گفته من هم قبول مي‌‌كنم. آيا شرع اين را رد می‌كند؟

صحبت و سلام و احوالپرسي با پسر عموها و خويشان براي خانم اشکالي ندارد.

۳۶۱ بازدید