pic
pic
زمان گفتن اذان ظهر
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۱۷

در محل ما اذان نماز ظهر را يک ساعت بعد از زوال آفتاب مي‌‌گويند. آيا اينطور صحيح است يا اذان را همان وقت زوال آفتاب بايد گفت؟

ادامه مطلب

۱,۸۰۰ بازدید

نیت روزه
در تاریخ ۰۵ آبان ۱۳۹۹ و ساعت ۱۶:۱۷

من در شهر سيرجان هستم، در اين جا راديو محلي نداريم که اذان سيرجان پخش شود، و اذان به افق کرمان از طريق راديو کرمان پخش مي‌شود و اذان سيرجان 6 دقيقه بعد از اذان کرمان است، يعني دورتر است. آیا ما بايد از روي اذان کرمان، سحري خودمان را تمام کنيم، يا تا اذان خودمان وقت داريم و بايد احتياط چقدر بگذاريم؟

ادامه مطلب

۱,۱۷۱ بازدید