استفاده از تصاویر ائمه در مراسم عزاداری
در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۶ & ساعت ۰۳:۰۸

آیا تصاوير شمايل اهل بيت را می توانیم در مراسم عزداری نصب کنیم ؟

انتساب قطعي اين تصاوير به ائمه معصومين عليهم السلام جائز نيست . 


۶۴۳ بازدید