تغییر سن تکلیف دختران به خاطر ضعف در روزه داری
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ & ساعت ۱۲:۱۴

با توجه به اينكه سن تكليف دختران 9 سال مي باشد و دختران معمولا دراين سن ازنظر جسمي توانائي روزه گرفتن ندارند تكليف چيست؟ آيا مرجع تقليد مي تواند با توجه شرايط روز سن تكليف را براي مقلدين خود مثلا 10 سال بداند؟

سن تکليف در دختران همان تمام شدن 9 سال قمري است و اين حکم قابل تغيير نيست و هيچ کس حتي مرجع تقليد هم نمي تواند آن را افزايش دهد، اما در مورد روزه در صورتي که بعضي از انها نتوانند روزه بگيرند واجب نيست فعلا روزه بگيرند، لکن بعدا که توانايي آن را پيدا کردند، بايد قضا کنند.

۱۵۶ بازدید