pic
pic
پرداخت رد مظالم به نوه فقیر
در تاریخ ۰۵ آذر ۱۳۹۲ & ساعت ۱۶:۴۳

پدر بزرگ من يک سال پيش به رحمت خدا رفت، خانواده ایشان مي‌‌خواهند مبلغي را به عنوان رد مظالم ايشان اختصاص بدهند، ايشان يک پسر متأهل با دو بچه داشتند که زودتر از خود ایشان(پدربزرگ) به رحمت خدا رفت و طبق قانون به بچه‌‌هاي اين پسر ارث تعلق نمي‌‌گيرد. حالا يکي از بچه‌‌هاي اين پسر دانشجو شده و در پرداخت شهريه دانشگاه به مشکل خورده است. خواستم بپرسم آيا مي‌‌شود اين رد مظالم را در اختيار اين نوه‌‌ي يتيم گذاشت؟


اگر نوه دانشجوی متوفی، فقیر است و برای هزینه تحصیلش مشکل مالی دارد، می‌‌توانید از طرف متوفی به دانشجو به عنوان رد مظالم پول بدهید.

۱,۰۸۷ بازدید