pic
pic
راه‌‌های محرمیت مادر دو نفر به همدیگر
در تاریخ ۰۹ آبان ۱۳۹۰ & ساعت ۱۶:۱۰

با شخصي پيمان اخوت بسته‌ام ولي به اين واسطه به مادر ایشان محرم نمي‌شوم. چه راهي دارد که من به مادر ایشان و ايشان به مادر بنده محرم شويم. چون به خانه یکدیگر رفت و آمد داريم. البته نه من و نه ايشان خواهر نداريم.

در فرض سؤال دو راه به نظر می‌رسد: راه اول: اگر مادرِ مادران شما زنده باشند و شوهر نداشته باشند، هرکدام شما می‌توانید با مادر بزرگ همديگر ازدواج (دائم یا موقت) کنيد و بعد از خواندن صيغه عقد و نزديکي با مادربزرگهاي همديگر؛ در اين صورت مادران شما برای همديگر براي هميشه محرم مي شوند. راه دوم: آن است که اگر پدران شما در قيد حيات نباشند، با مادران هم ديگر ازدواج کنيد و با عقد ازدواج محرم شويد. اما اگر پدران شما در قيد حيات باشند، راه دوم براي محرميت باطل مي‌شود. غير از اين دو راه، راه ديگري براي محرميت شما با مادران همديگر به نظر نمي‌رسد.

۱,۴۳۵ بازدید