pic
pic
فروش گوشت حيوان مصدوم در تصادف
در تاریخ ۰۴ تیر ۱۳۹۸ & ساعت ۱۷:۴۸

در برخي جاده‌‌ها اتفاق ميفتد که شبها خودروهايي با حيواناتي مثل شتر تصادف کرده‌‌اند. از آنجا که طبق قانون، رها کردن حيوان اهلي در شب خلاف محسوب مي‌‌شود و در برخورد حيوانات اهلي با خودروها، بايد مالک حيوان، ضرر وارده شده به خودروي آسيب ديده را پرداخت نمايد و در چنين مواقعي حيوان هيچ صاحبي پيدا نمي‌‌کند، لذا سر بريدن حيوان(به عنوان مثال شتر) توسط راننده متضرر و فروش گوشت آن براي جبران خسارت چه حکمي دارد؟
لازم به ذکر است که در صورت عدم ذبح و فروش گوشت، هم حيوان حرام مي‌‌شود و هم راننده بخت برگشته بايد تمام هزينه‌‌ها را از جيبش خرج کند.


با قطع نظر از آنچه که در قانون آمده؛ از نظر شرعي فرقي بين شب و روز نيست.

چنانچه راننده مقصر باشد يعني حادثه مستند به او باشد ضامن است. و اگر راننده مقصر نباشد، چون با حيوان تصادف کرده، صاحب حيوان ضامن خسارت راننده نمي‌‌باشد و راننده نمي‌‌تواند گوشت شتر را بفروشد و بابت خسارت خود بردارد.

بلکه اگر شتر در معرض تلف باشد، مي‌‌تواند نحر کند و بايد صاحب شتر را جستجو کند. اگر پيدا شد به صاحب شتر بدهد، اگر بعد از جستجو و سؤال کردن، صاحب شتر پيدا نشد، بايد گوشت آن را از طرف صاحبش به فقرا صدقه بدهد.

۵۶۸ بازدید