pic
pic
سود وام اجباری
در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۷ & ساعت ۱۹:۲۳

در بانکها بر وام‌‌گیرنده، سود تحمیلی مصوب قانون بانکها إعمال می‌‌شود نه سود توافقی. آيا حرام می‌‌باشد؟


سود مصوب چنانچه مورد قبول وام گیرنده قرار گیرد همان توافقی می‌شود حتی اگر وام گیرنده از روی اضطرار وام گیرد.

۴۸۲ بازدید