pic
pic
اختصاص آيات ارتباط با نامحرم به زنان پيامبر(ص)
در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ & ساعت ۱۸:۱۱

آياتي از سوره احزاب كه در رابطه با رابطه با نامحرمان است آيا مختص زنان حضرت است يا در مورد سايرين هم كاربرد دارد؟

خير مختص زنان پيامبر نيست، بلکه آنها اولي به مراعات اينگونه امور بوده‌‌اند. مثلاً تبرّج به زينت، برای هر زني حرام است و  نازک‌‌گوئي و خضوع در گفتار و با عشوه صحبت کردن نيز همينطور.

۹۶۳ بازدید