pic
pic
حکم اشتغال به خريد و فروش دخانيات
در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ & ساعت ۲۰:۲۶

اينجانب ساكن يكي از كشورهاي عربي مي‌‌باشم. شغل پدري من فروش قليان و تنباكو و لوازم آنها و امثال آن مي‌‌باشد. در حال حاضر با توجه به اينكه متأهل نيز مي‌‌باشم، منبع درآمدي هم ندارم، قصد وارد شدن به اين شغل را دارم. فروش قليان و تنباكو و سيگار و لوازم آنها از نظر شرعي چه حكمي دارد؟


خريد و فروش قليان و تنباکو در صورتي که ضرر مهم و دفعي براي سلامتي داشته باشد جايز نيست.

اگر ضرر مهمي نداشته باشد، خريد و فروش قليان و تنباکو اشکال ندارد. ليکن بهتر است از وارد شدن در اين شغل خودداري کنيد و با توکل بر خدا شغل ديگري انتخاب کنيد و تلاش کنيد خداوند کمک مي‌کند.

۱,۲۳۸ بازدید