pic
pic

İslamda dünyanı və dini həqiqətləri tanıyıb bu barədə mə`rifət kəsb etmək üçün üç mötəbər vasitə tanıtdırılmışdırdən: 1-Hissiyyat; 2-Əql və düşüncə; 3-Vəhy

MÖVZUNUN DAVAMI

Müsəlmanların islam hökmlərini və qanunlarını tədqiq edərək (Qurandan sonra), istifadə etdikləri ikinci mənbə Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) sünnəsidir ki, həzrət Peyğəmbərin (sallallahu əleyhi və alih) və o Həzrətin Əhli-Beytinin (əleyhimussəlam) hədi...

MÖVZUNUN DAVAMI

“And olsun Allaha, həzrət Peyğəmbər (sallallahu əleyhi və alih) Allah-təalanın xəlq etdiyi məxluqatın ən yüksəyidir və Allah həzrət Muhəmməddən (sallallahu əleyhi və alih) xeyirli və faydalı bir xəlq yaratmamışdır”

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 1440-cı il rəbiul-əvvəl ayının 17-si, miladi 2018-ci il noyabr ayının 25-i aləmlərə rəhmət və məhəbbət göndərilən həzrət Peyğəmbər-Əkrəmin (sallallahu əleyhi və alih) və imamət səmasının altıncı parlaq ulduzu şiə məzhəbinin banisi həzrət im...

MÖVZUNUN DAVAMI

Mərhum Əllamə Məclisi «Biharul-ənvar» kitabında deyir: «Ziyarətnamələr içində Camiəyi-kəbirə, etibar baxımından ən səhihi, şamil olmaqda ən əhatəlisi, sözlərində ən fəsahətlisi, mənada ən bəlağətlisi və şan-şöhrətdə ən alisidir»

MÖVZUNUN DAVAMI

Hicri-qəməri 260-cı il rəbiul-əvvəl ayının 9-u həzrət Sahibul-əmr imam Məhdi əleyhissəlamın imamət dövrünün başlanması günüdür. Əziz atası həzrət imam Həsən Əsgəri əleyhissəlamın şəhadətindən sonra onun yeganə övladı olan imam Zaman əleyhissəlamın məh...

MÖVZUNUN DAVAMI

Dərslərin məcmusu

ƏSƏRLƏR

  •    NUR SIRASI
    NUR SIRASI
  • HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ
    HƏZRƏT ƏLİNİN (Ə) MALİK ƏŞTƏRƏ MƏKTUBUNUN ŞƏRHİ